PRODEJ ŘEZIVA

18.06.2019

Prkna (tl. 27 mm) 

Fošny (tl. 52 mm) 

Trámy 

Latě (6 x 4 cm) 

3 400 Kč / m3 

3 600 Kč / m3

4 000 Kč / m3

10 Kč / bm

ceny bez 21 % DPH